Over Sanne Koetsier
Nadat Sanne Koetsier de lerarenopleiding Nederlands en de master Nederlandse letterkunde afrondde, gaf zij vanaf 2006 tot 2010 Nederlands en taalbeheersing in het middelbaar en hoger onderwijs. Zij deed steeds meer redactioneel werk naast haar onderwijstaken. Dat deed haar besluiten om in 2008 een eigen bedrijf op te richten. Vanaf januari 2010 doet zij al haar werkzaamheden voor Communicatie Koetsier.

Scriptie Van Hille-Gaerthé
Afstudeerscriptie: Het leven en het werk van C.M. van Hille-Gaerthé, een onderzoek naar de plaats van de schrijfster in de literatuurgeschiedenis. Afstudeerscriptie
Artikel regionaal dagblad De Stentor