Webteksten en beheer website
Communicatie Koetsier schrijft teksten voor websites. Ook is het mogelijk de teksten blijvend te laten onderhouden. Telkens als er nieuwe informatie op de site geplaatst moet worden, verzorgt Communicatie Koetsier de teksten en het plaatsen op de website.